Mae'n debyg bod eich cartref wedi'i lenwi â theclynnau amrywiol sy'n gwneud bywyd yn llawer haws, o ategolion cegin i declynnau technoleg defnyddiol a mwy, ond a oes ganddo leithydd?Mae lleithydd yn ddyfais bwysig sydd ei angen ar bob cartref, diolch i'w ystod eang o fuddion.Mae'r teclyn cartref rhad, ond defnyddiol iawn, yn rhoi lleithder yn ôl i'r aer, gan greu tunnell o fuddion i chi a'ch teulu.

Dyma grynodeb defnyddiol o'r holl fuddion y byddwch chi'n eu cael o fod yn berchen ar leithydd:

Yn lleihau'r siawns o fynd yn sâl
Mae bacteria a firysau ym mhobman a gall eich cartref fod yn fagwrfa iddynt os nad ydych yn ofalus!Mae hyn yn arbennig o wir os oes gennych chi blant sy'n dod adref o'r ysgol neu'n chwarae gyda phob math o germau cas, gan ei gwneud hi'n haws mynd yn sâl.Fodd bynnag, ni all bacteria a firysau deithio mor dda â hynny mewn aer llaith, a dyna pam ei bod yn fuddiol cael lleithydd yn rhedeg yn eich cartref yn ystod y ffliw a'r tymor oer!Byddwch yn lleihau eich siawns o fynd yn sâl yn fawr pan fydd gennych leithydd yn eich gofod, a all wneud byd o wahaniaeth wrth gadw cartref iach i chi a'ch teulu.

相机加湿器详情---5_04 拷贝

Cymhorthion Gydag Annwyd a'r Ffliw
Weithiau bydd eich teulu'n mynd yn sâl a phan fydd hynny'n digwydd, gall lleithydd leihau'n sylweddol pa mor hir rydych chi'n sâl!Mae'r aer llaith yn helpu i gadw'ch darnau trwynol yn llaith fel eich bod chi'n gwella'n gyflymach.Bydd lleithydd ystafell hefyd yn lleihau symptomau fel tisian a pheswch, gan eich gwneud chi'n fwy cyfforddus er eich bod chi'n sâl!

Croen meddalach
Yn y gaeaf, mae eich croen yn dueddol o sychu oherwydd y diffyg lleithder yn yr aer a'r defnydd trwm o wresogyddion.Neu, efallai eich bod yn dueddol o sychu croen yn naturiol ac yn gorfod defnyddio pob math o hufenau a golchdrwythau i sicrhau bod eich croen yn cadw'n llaith.Ond a oeddech chi'n gwybod y gallai lleithydd cartref helpu hefyd?Pan fyddwch chi'n rhedeg lleithydd gyda'r nos tra'ch bod chi'n cysgu, rydych chi'n ychwanegu lleithder yn ôl i'r croen i'w helpu i gadw ei edrychiadau disglair bywiog.

相机加湿器详情---5_13

Sinysau Mwy Cyfforddus
Gall lleithydd ystafell helpu'n fawr gyda'r teimlad tynn a sych hwnnw a gewch yn eich trwyn pan fydd yr aer yn sych.Mae hyn yn ei dro yn lleihau eich ymwrthedd i firysau a bacteria, gan gynyddu eich siawns o fynd yn sâl.Ond bydd lleithydd yn lleithio'ch ceudodau sinws a'ch gwddf, gan ganiatáu i'ch sinysau deimlo'n gyfforddus pan fydd aer sych ym mhobman.

Planhigion Iachach
Mae planhigion yn tueddu i farw'n gyflymach mewn aer sych, felly gall cadw lleithydd ystafell i redeg fod o fudd mawr i'ch planhigion tŷ trwy eu cadw'n iachach!Os sylwch fod eu pridd yn sychach nag arfer, rhedwch leithydd yn eu hymyl am ychydig ddyddiau a byddwch yn sylwi ar wahaniaeth enfawr yn y pridd a pha mor wyrdd ydyn nhw.

Mesur Trydan Is
Pan fydd hi'n oer, byddwch chi eisiau troi'ch gwresogydd ymlaen, ond efallai y byddwch chi'n gallu dal i ffwrdd â'i droi ymlaen pan fyddwch chi'n rhedeg lleithydd cartref.Mae hynny oherwydd bod aer llaith yn teimlo'n gynhesach, felly bydd eich gofod yn teimlo'n gynhesach yn awtomatig heb orfod troi'r gwresogydd ymlaen.Mae hyn yn golygu biliau trydan is!

Dodrefn Pren Gwarchodedig
Oeddech chi'n gwybod y gallai aer sych niweidio'ch dodrefn pren mewn gwirionedd?Hefyd, gall achosi i'ch drysau a'ch mowldiau hollti a chracio, felly er mwyn amddiffyn y dodrefn pren hyn, dylech redeg lleithydd cartref yn aml fel ffordd o gadw cyfanrwydd y darnau hyn.


Amser post: Medi-03-2021