Beth Ydy e?

Bar Harddwch Ynni yn massager dirgryniad ïonig sy'n cael gwared ar wrinkles o ddifrifoldeb amrywiol a lleoleiddio ar yr wyneb.Gallwch ddefnyddio'r ddyfais gartref, nid oes rhaid i chi ymweld â llawfeddyg plastig neu barlwr harddwch i gael gwared ar wrinkles, gan gynnwys rhai dwfn.Cyflawnir yr effaith adnewyddu diolch i ddatblygiad arloesol, o ran graddau effeithiolrwydd nid yw'n israddol i blastigau cyfuchlin.Un o'r prif fanteision yw nad oes angen tyllu'r croen fel gydag ymyrraeth chwistrellu.Mae diogelwch a defnydd y ddyfais yn cael ei gadarnhau gan dystysgrifau ansawdd.

Sut i ddefnyddio?

Er mwyn cyflawni'r effaith gwrth-heneiddio fwyaf, dylech ddefnyddio tylino'r corff sy'n dirgrynu dan wactod ar ôl triniaeth lanwaith gyflawn o'r croen.Yna sychwch yr epitheliwm gyda napcyn gyda symudiadau blotio.Gellir rhoi haen denau o hufen cosmetig neu serwm ar y croen.
Mae'n well rhoi tylinwr dirgrynol ar y croen ddwywaith y dydd am o leiaf 10 munud.Hyd y cwrs yw 30 diwrnod, gellir sylwi ar y newidiadau cyntaf yng nghyflwr y croen ar ôl sawl gweithdrefn.

Hf8ea46bbe30743248b121f90201a6c368

Sut Mae'n Gweithio?

Gweithred y Energy Beauty Bar yw treiddiad nano-ronynnau aur wedi'i dargedu i haenau dwfn y croen, sy'n hyrwyddo cynhyrchu elastin a cholagen.Mae rhan uchaf y ddyfais yn llyfnhau gwead croen anwastad, gan gynnwys crychau.Eiddo cadarnhaol arall y ddyfais yw gwella tôn y croen, mae cyfuchliniau wyneb yn cael eu tynhau, ac mae priodweddau amddiffynnol yr epitheliwm yn erbyn difrod allanol yn cael eu gwella.

Cyfansoddiad

Mae'r tylino dirgrynol yn gynnyrch metel siâp T, mae ei ran uchaf wedi'i orchuddio ag ïonau aur.Pan fyddant mewn cysylltiad â'r epitheliwm, mae gan ïonau aur nifer o effeithiau buddiol, gan gynnwys:

 • tynhau croen;
 • gwella gwedd;
 • dileu mân grychau croen;
 • amddiffyn rhag ffactorau amgylcheddol niweidiol;
 • marciau acne yn dod yn llawer llai amlwg;
 • mae difrifoldeb llinellau mynegiant yn cael ei leihau'n sylweddol.

Mae'r Energy Beauty Bar yn cael ei weithredu gan fatri, felly gallwch ei ddefnyddio gartref mewn unrhyw amodau ac ar y ffordd, er enghraifft, yn ystod hediad hir neu daith trên.Ni welir unrhyw deimladau annymunol, gan gynnwys teimladau llosgi neu oglais, yn ystod y defnydd.

H708e68e9b2dd4e8399e5b65690b99b86c

Adolygiadau Cwsmeriaid

“I fod yn onest, ar y dechrau doeddwn i ddim yn credu yn effeithiolrwydd y cynnyrch, ond, serch hynny, penderfynais ei brynu.Ychydig iawn o amser sydd wedi mynd heibio - 2 neu 3 wythnos - o'r eiliad y dechreuais ddefnyddio'r ddyfais.Nid wyf fy hun yn sylwi ar unrhyw beth, ond fy ffrindiau yn nodi bod fy nghroen wyneb yn dod yn fwy ffres, daeth yn fwy rosy.Yna sylwais ar effaith gadarnhaol, ar ben hynny, dechreuodd wrinkles bach ddiflannu'n llythrennol o flaen ein llygaid.Ni wastraffwyd yr arian!”

 


 

“Mae Energy Beauty Bar yn weddnewidiad fforddiadwy!Nid oeddwn hyd yn oed yn disgwyl ei bod hi'n bosibl cyflawni effaith codi anhygoel heb lawdriniaeth.A dweud y gwir, i ddechrau doeddwn i ddim yn credu y gallwch chi adnewyddu eich wyneb mor hawdd.It yn tynhau'r croen yn berffaith, yn gwella ei liw, yn tynhau mandyllau ac yn exfoliates gronynnau croen marw.Ar ôl prynu'r ddyfais, dechreuais hyd yn oed ymweld â harddwch yn llai aml, ac mae hyn yn arbed arian sylweddol! ”

Arwyddion ar gyfer Defnydd

Mae tylino wyneb dirgrynol ïonig wedi'i nodi ar gyfer:

 • croen plicio a sych;
 • crychau;
 • llid yr epidermis a syrthni;
 • llysywod du a gwyn;
 • cyhyrau wyneb llawn tyndra.

Argymhellir defnyddio'r massager hefyd i normaleiddio cylchrediad y gwaed ym meinweoedd yr wyneb.Mae'r ddyfais yn ymlacio'r cyhyrau yn berffaith, sy'n cael effaith dda iawn ar gyflwr cyffredinol y dermis.

Adolygiad Meddyg

Mae'r Energy Beauty Bar yn ddyfais unigryw sy'n adnewyddu ac yn tynhau'r croen ar y lefel gellog.Cyn mynd ar werth, cafodd y ddyfais nifer o brofion clinigol y cymerodd gwirfoddolwyr ran ynddynt.Dangosodd canlyniadau'r astudiaeth fod y cynnyrch yn helpu i gyflawni effaith codi mewn ffordd nad yw'n llawfeddygol, sy'n para am amser hir.Cadarnheir hyn hefyd gan fy arsylwadau fy hun.Mae'r holl gleifion yr argymhellwyd y ddyfais hon iddynt yn fodlon â'r canlyniad a gafwyd, ac nid oes unrhyw un wedi profi canlyniadau annymunol ar ôl ei ddefnyddio.


Amser postio: Awst-03-2021